OPTIMALIZACE SÍTĚ

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že většina společností provozuje zbytečně komplikovanou a drahou počítačovou síť, která má několik slabin. Zejména se jedná o bezpečnost vytvářených, uchovávaných a transportovaných dat. Současně se střetáváme s příliš komplikovaným a nepřehledným řešením, což má za následek nesmyslné plýtvání prostředky.

Nabízíme optimalizaci, úsporu a bezpečnost počítačové sítě, připojených počítačů a zejména uchovávaných dat.

PRŮBĚH OPTIMALIZACE

Služba je provedena v jednotlivých krocích:

  • prvotní konzultace směřující k seznámení se stavem počítačové sítě a zjištění potřeb uživatele
  • audit počítačové sítě a připojených počítačů
  • analýza potřeb uživatele s důrazem na optimalizaci, bezpečnost a úspory
  • vytvoření návrhu řešení – struktury počítačové sítě
  • vytvoření návrhu zabezpečení počítačové sítě
  • realizace navrhovaného projektu

© POČÍTAČOVÁPOHOTOVOST 2010-2015. Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti