SOFTWAROVÝ AUDIT

Softwarový audit slouží k inventarizaci instalovaného software na Vašich firemních počítačích. Audit probíhá v nasledujících krocích:

  • skenování instalovaného software na všech počítačích
  • generování výstupů skenování
  • porovnání zakoupených licencí se skutečností
  • odinstalace nepotřebného a nežádoucího software
  • dokoupení případných chybějících licencí

Výsledky auditu jsou výhradně neveřejné a slouží pouze pro interní potřeby Vaší organizace.

JAK NA TO

Kontaktovat nás můžete telefonicky, emailem, přes web nebo sociální sítě.

© POČÍTAČOVÁPOHOTOVOST 2010-2015. Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti